בנו של ראש ישיבת נחלת משה: הופעל על אבי לחץ מבית של גדול בישראל שיכתוב את המכתב לאדמו"ר מסאטמר

בפליאה רבתית התקבל מכתבו של ראש ישיבת נחלת משה הרב יעקב בן נאים שליט"א.
במכתב הכחיש ראש הישיבה את דברי המשגיח הרב יהודה רבי שנאמרו בעצרת הרבבות בארה"ב.
לא חלפו מספר שעות, והאמת יצאה לאור. הבחורים אכן נפלו לצבא. לא מדובר באותם שמות, מסיבות מובנות הרב רבי החליף את שמות הבחורים.
למה אם כן חתם ראש הישיבה על המכתב לאדמו"ר?
נציין, שראש הישיבה עלה אל ראש ישיבת "מעלות התורה" הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א לאחר שהתפרסמו שמות הבחורים האמיתיים ונתגלה לעין כל כי הרב רבי דובר אמת. על מה דובר בפגישה בין הרבנים, אין מידע כרגע.
האזינו להקלטה, והחליטו בעצמכם:
קודם כל שהאש בישיבתינו תיגמר, כי זה לא נגמר וזה רק מחריף והולך. הקנייבסקים מאתרגים את הרב בן נאים לא פחות ולא יותר, התקשר אליו (אל ראש הישיבה) ינקי קנייבסקי ואמר שהגר"ח קנייבסקי אמר שראש הישיבה הוא איש אמת, ותמיד הוא ידע שהוא איש אמת, ושהוא יעזור לו ברישום לישיבה, – מכיוון שהוא מבין שזה עשוי להזיק לו לרישום של הישיבה אז הוא יעזור לו ברישום, אתה מבין? הוא עשה את הרב קנייבסקי רשם של ישיבת נחלת משה. הסיפור הזה היה אתמול, והיום הוא סיפר את זה לבחורים.
מאתרגים אותו, והוא בתמימותו קונה את האיתרוג, קונה את זה.
הם סגרו אותו בחדר, הוא קיבל טלפון במקום מבית הרב קנייבסקי. מי היה שם? היה שם כהנמן הבן יוסי, והשני אנחנו לא יודעים מי אבל ממש מהבית של רשב"ם, זה היה ביום ראשון בלילה.
זה האמת, אחי הגדול דיבר עם אבי (ראש הישיבה) היום, והוא אמר לו 'תראה, לא מעניין אותי לא הגר"ח קנייבסקי ולא הרב ישראל יצחק, אותי מעניין שאני מחזיק מוסד ארבעים שנה ואני מרגיש שבא מישהו ושבמתכוון או שלא הורס לי את המפעל בידיים.
אתה יכול לעמוד נגד זה? מהמקום הריגשי.
אני לא בא עכשיו לגונן על המכתב שיצא, זו הטעות הטראגית הכי גדולה של הישיבה, אבל מי שקיבל סכין בלב זה הוא (ראש הישיבה) קיבל. מי שהכניס לו את הסכין בפועל זה הכהנמן וכדומה, שהשמיעו לו שוב ושוב איך הוא (הרב יהודה רבי) ראש הישיבה וכולי וכולי. אבל בנתיים הוא (ראש הישיבה) מדמם, בנתיים הרב בן נאים מדמם.
והנה פתאום הוא נפל בבירא עמיקתא, זה נכון שהוא נפל.
זה שהוא (ראש הישיבה) לא מסכים עם זה ששושן שלי (אחד מחמשת הבחורים שעזבו את הישיבה לטובת שירות צבאי) יצא מהישיבה על ידי גייס או משהו דומה, זה ויכוחים זוטרים מאוד.
אני בכלל לא מבין מה הנושא, אני אמרתי את זה היום לבחורים, שהנושא הוא לא איך ולמה יצאו לצבא, אלא הנושא הוא ריבוי בחורי הישיבות הספרדים שממלאים היום את הצבא בכמות רבה מאוד. זה דבר שאף פעם לא היה.
הבחורים אמרו לי 'הרי פעם אותם בחורים הסתובבו ברחובות אז במקום זה הם הולכים לצבא', הסברתי להם מה רע בצבא ומה השתנה וכולי כולי.
אבל מה זה משנה אם הבחור הלך לצבא על ידי גייס או טייס?! וכי זה הנושא? הנושא הוא שבחודש ניסן האחרון הקימו בצה"ל פלוגה של מאה ושמונים חרדים, וכן על זה הדרך. זה שם הנושא.
הצער שלנו 'הבנים', שהגענו לסיפור במקום שהוא (ראש הישיבה) כבר היה בינם (כהנמן וכדומה) לבינו (הרב יהודה רבי), ואנחנו לא היינו בשטח כדי שלפחות המכתב שלו יישלח לאדמו"ר מסאטמר בצורה מבוקרת ולא יגיע לאתרי האינטרנט וכדומה.
אני שמעתי שהוא (ראש הישיבה) אמר שהבטיחו לו בהן צדקם שהמכתב יגיע לאדמו"ר מסאטמר בלבד וזה פשע שהמכתב יצא החוצה.
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.