האדמו"ר מנובומינסק: "הנני חוזר בי מחתימת ידי עליו"

היום התפרסם מכתבו של האדמו"ר מנובומינסק בנוסח הזה:

"כבוד מעלת ידידי הגאונים המפורסמים מוה״ר גרשון אדלשטיין שליט״א ראש ישיבת פוניבז ומוה״ר דוב לנדו שליט״א ראש ישיבת סלבודקה.

"אחר דרישת שלומכם הטוב בכל הכבוד כראוי, יקרת מכתבכם הגיעני וקראתיו בכובד ראש, לאחר ישוב הדעת על כל המתרחש בזמן האחרון ועל האחריות הכבדה שנושאין גדולי התורה בארה״ק לשמור את משמר קודשנו נוכחתי לעצמי כי מוטב היה שלא נכתב ולא נשלח כל המכתב שנשלח מפה.

"והדבר מובן מאליו כי אין ראוי לדון בזה אלא רבותינו שבאה״ק שליט״א אשר אליהם נשואות עיני כל ישראל ורק לפניהם גלויים וידועים כל הפרטים. והנני חוזר בי מחתימת ידי עליו. ואני תפילה כי חפץ ה׳ בידכם יצלח לכלכל את הציבור הנאמן לה׳ ולתורתו בהשכל ובדעת ובתעצומות עוז ולהביא ברכה אל כל בית ישראל כעתירת ידידכם המצפה לישועה ורחמים. יעקב פרלוב"

איננו רוצים להכניס ראשנו בין גדולי ישראל. אך מספר נקודות חשובות למחשבה:

א. כל מי שקרא את נוסח המכתב הראשון, שם לב, לניסוח המעניין. הוא היה מנוסח בניסוח אמריקאי. לדוגמא: "שרוחף" במקום שמרחפת. לשון זכר ולשון נקבה מתחלפים, כמו "החבל המתהדקת" וכו'. לעומת זאת, נוסח החזרה, מנוסח בקפידה ובעברית מהוקצעת. מה שאומר, שהמכתב הוכן על ידי מאן דהוא, ש"הצליח" להחתים את האדמו"ר.

ב. האדמו"ר שאל שאלות, אותם בירר בעצמו, ירד וחקר, וכפי שכתב "וכפי שבררנו שכן הוא". בנוסח החזרה, אין שום התייחסות לתשובות שקיבל או לא קיבל, אלא הודעה שנושא זה עליו להיות מטופל אך ורק על ידי רבני א"י.

ג. ידוע כי מופעלים לחצים שונים, או יותר נכון – "מכבש לחצים", על ידי תומכי החוק, נגד כל מי שעושה פעולה כל שהיא להצלת בחורי ישראל. וכפי שנכתב בהחלטות עצרת הרבבות סעיפים ז – ח:

 • בכל כוחינו ויכולתינו נשיב מלחמה שערה נגד מסע הרדיפות הנוראות שעוברים בני התורה היקרים על חטאם היחיד שמוחים על גזירות השמד, על הפשע הנורא שפטרו מתפקידם ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, מחנכים ומחנכות, על הפשע הנורא שזרקו מאות אברכי כולל ממקום לימודם, על הפשע הנורא שמאיימים על ראשי ישיבות לחבל במוסדותיהם בכל מיני אופנים שונים ומשונים.
 • כמו כן נודע לנו מראשי הישיבות בארה"ק ספרדים ואשכנזים, שכמה פעמים ביקשו לקיים אסיפות כדי לקדם את פני הרעה ונרדפו עד צווארם שלא יוכלו לקיים האסיפות להצלת בחורי ישראל, על כך אנו מוחים בכל תוקף ואנו מבקשים להפסיק את מסע הרדיפות נגדם כדי שיוכלו לפעול להצלת תלמידיהם.

האם מי שהוא חותם לנו שמכתב זה אינו פרי מעלליהם של תומכי החוק מקבלי השלמונים???

ד. רבנים נוספים שחתמו על המכתב, לא חזרו בהם. ולא די בכך, הרב אהרן פלדמן שליט"א, אף שלח מכתב עידוד לעצרת, והרב אהרן שכטר שליט"א, הופיע בעצמו בעצרת. האם עובדות אלו ידועות לקוראי עיתון יתד נאמן??? האם אי פעם מישהו יטרח ליידע אותם על כך?

3 תגובות
 1. אלכס
  אלכס says:

  קטע מאד מעניין האדמו"ר מנובמינסק כתב את המכתב רק אתמול אחה"צ,
  ואילו התאריך המופיע במכתב הוא ביום חמישי שבוע שעבר,

  אתמול אחה"צ דיבר האדמו"ר מנובמינסק עם הגר"מ קוטלר ר"י לייקווד, והסביר לו את הלחצים המופעלים עליו, וכי אין לו כח יותר והוא רוצה לכתוב מכתב חזרה,
  ואילו במכתב מופיע תאריך משבוע שעבר,
  יצויין כי האדמו"ר מנובמינסק עבר לחצים גם מתוך חתניו ונכדיו,
  עוד יצויין כי לאחר שיחת הגר"מ קוטלר עם האדמו"ר מנובמינסק, הועבר הידיעה להרה"צ מנחלת יעקב, אשר ניסה להשיג את האדמו"ר מנובמינסק, והתקשר לשם כך כמה פעמים, והבני בית שם לא העבירו את הטלפון להאדמו"ר מנובמינסק,

  הגב
 2. אהרן
  אהרן says:

  יש לשים לב, לכמה נקודות,
  1 האדמו"ר מנובמינסק בדרך כך כותב על דף עם בלאנק או בלאנק שלו, או בלאנק של המועצגה"ת בארה"ב,
  מכתב זה נכתב שלא על בלאנק,
  2 העימוד של המכתב המקורי הוא אותו עימוד של המכתב של ר' דב לנדא ור' גרשון איידלש/טיין
  3 הפונד הוא אותו הפונד של המכתב הבני ברקי,

  זאת אומרת כי כל המכרתב נכתב בארץ, ורק הלחיצו אותו לאשר את המכתב

  הגב
 3. אהרן
  אהרן says:

  כמה נקודות למחשבה
  1 האדמו"ר מנובמינסק כותב בדרך כלל על בלאנק או בלאנק משלו או של המועצגה"ת ,
  מכתב זה נכתב שלא על בלאנק
  2 גם העימוד וגם הפונד הוא אותו עימוד והפונד של המכתב הבני ברקי של הגר"ג איידלשטיין והגר"ד לנדא,

  מה שמוכיח לכאורה כי המכתב נכתב בארץ והלחיצו אותו לאשר את המכתב

  הגב

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.