חכמי ורבני עדות המזרח בפניה נואשת לרבני ארה"ב: מבקשים אנו מאיתכם לפעול כל אשר בידכם בעניין זה אשר הוא נשמת האומה"…

אם לא היה די במכתבם של המועצת בארה"ב, ואם לא היה די בהקלטה מביתו של ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה הילל הירש המודה בכל פה שיש גזירת גיוס, עכשיו תור הרבנים הספרדים לומר את דברם.
במכתב ארוך ומנומק, בן י"ג סעיפים, מפרטים הרבנים הספרדיים את הבעיות הקשות בהם נתקלים המתייצבים בלשכות הגיוס.
אחר כל זאת מוסיפים הרבנים וכותבים בכאב:
"כל הדברים הנ"ל, הם דברים הידועים לנו בבירור, הן מה שמתרחש בישיבות ובקהילות שלנו, הן מה שראינו בעינינו והובאו לפנינו הבחורים בעצמם, או ששמענו מכלי ראשון עובדות הדברים, והן מה שאנו מכירים מקרוב מתוך מה שאנו מעורבים ומסייעים בפועלם הגדול של "איגוד בני התורה הספרדים" אשר פועלים לשם שמים בנאמנות ונקיות להציל נפשות ישראל ולסייע ביד בחורי ישראל. (וכאן המקום להגיד בשבחם של אותם אברכים נאמנים יראי ה', ולהעיד על יושרם ונאמנותם, אשר אנו מכירים מקרוב אותם ואת מעשיהם הברוכים והנחוצים).

הדברים האלו, ידועים לנו מזה כמה שנים, ואנו רואים בעינינו את המצב המחריד, ההולך ומידרדר ללא עומד בפרץ, וליבנו נמס ויהי למים. אמנם ידינו אסורות בנחושתיים מכמה טעמים ידועים, והמעט שבידינו לפעול אנו משתדלים לעשות בכל עת, אבל החורבן גדול, וגם רוב ראשי הישיבות והרבנים פה בארצה"ק אין בכוחם להשפיע וכמעט שאינם יכולים להשמיע את דעתם בזה, ואין בכוחנו לעצור את הנגף.

על כן אנו באים לפניכם, בכבוד ובמורא, בדברינו אלה, למסור עדותנו הנאמנה ולהביא לידיעתכם העובדות לאשורן. להשמיע את זעקת בני התורה בארצנו הקדושה ובפרט מבני עדות המזרח, ולבקש מאתכם למהר לפעול ולעשות כל אשר בידכם בענין זה אשר הוא נשמת האומה, ולעמוד לימין עולם התורה באה"ק הנאנח ונאנק בדוחק השעה.

באנו עה"ח בחרדה גדולה ולב נשבר

ציון בוארון               דוד בצרי              דוד פנירי               יעקב שכנזי

חבר בית הדין הגדול    ראש ישיבת השלום  חבר בד"ץ אהבת שלום  רב שכונת בית ישראל

נ.ב. אני מעיד מכלי ראשון שועד הישיבות מערים קשיים ומעמיד מצבים של "קיר אטום" במקרים לא מעטים, וד"ל.

צ.ב. הנ"ל

ידוע לנו על עובדות בשטח ולבנו חרד על כל המצב

מנשה שוע

חבר בד"ץ אהבת שלום

ידוע לנו לצערנו כמה וכמה מקרים של בחורים שנפלו טרף לשיניהם עקב תסבוכות פשוטות שבנקל היה אפשר לסדרם ומבקשים בזה בכל לשון לבא לעזרתנו.

כמובן שאין במכתב זה שום סטיה מדעתם הרחבה של גדולי ישראל ומדעתו של מורנו ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א

וע"ז בעה"ח

יורם בר"מ מימון

ראש ישיבת תורת משה.

אני מצטרף לכל הנ"ל

ציון כהן

ביודעי מקרוב יש הרבה בעיות קשות מצד השלטונות וה' ירחם עלינו

אליהו טופיק

גם אני יודע מקרוב שיש הרבה בעיות מאוד רציניות לפתות ולשכנע וכך להערים קשיים על הבחורים ורבים לצערינו נופלים ברשת ה"י

אהרן ירחי

העובדות ידועות וברורות ולהכחישם זה כמו להכחיש את השמש בצהרים

יעקב שילוני

ר"מ ישיבת אהבת שלום, ירושלים

הנני בזה לתת עדות אישית, שידעתי מכמה וכמה בחורים, שראיתים ופניהם נפולות, עקב מה שלא קיבלו את הדיחוי המיוחל, בטענות שוא ושקר, והם הולכים רצו ושוב לוועד הישיבות, וללא שום תועלת. חלקם אני מכיר אישית, וחלקם בעוברי שם על יד ועד הישיבות ביקשו את עזרתי. יראה ה' ויחוס!

אפרים כהן, משגיח ישיבת תפארת שלמה
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.