צור קשר.

על כל בעיה והסתבכות עם גורמי הצבא, פנו בדחיפות למשרדים העוסקים בעניין בחינם, כדלהלן:

מרכז הצלה: 1800-220-224

הצלה לאחים: 02-5023231

איגוד בני התורה הספרדים:

המרכז להצלת עולם התורה: