רבם דקרו? סילופי השקפה פורסמו בשם המהר"א

בריחה מאחריות או נטישה אידיאולוגית? לא ברור מה עומד מאחורי הדברים שפורסמו בשמו של כ"ק אדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א, כי "אנחנו לא יכולים לנצח את המדינה" ולכן יש להתפשר בגזירת הגיוס. בין הדברים שהובאו משמו, צוטטו גם תיאורים מנופחים אודות הישיבה בכלא הצבאי, כביכול מדובר בסכנה רוחנית חמורה יותר מאשר ההתייצבות בלשכות הגיוס, שם נופלים בחורים למלתעות הצבא, ללא הפסקה.
מובן מאליו, שהדברים כשלעצמם, בספק גדול אם נאמרו מפי המהר"א, כי הרי לא ייתכן שאדמו"ר אשר נמנה על דרכו הטהורה של מרן רביה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמאר זיע"א והתחנך על ברכיו, יבצע בפתע פתאום נטישה אידיאולוגית כה חדה ובצורה פומבית כל כך, על סמך עובדות ונתונים שהפשרנים מציפים בהם את המדיה השכם והערב בנסיון לטשטש את הגזירות החמורות.
לא ייתכן כי מי שגדל על ברכי דרך ההתבדלות מהציונות וגרוריה ויודע היטב את החורבן שהיא המיטה על העם היהודי, יוכל להטמין את ראשו בחול ויאמר כי "הוא עבר על הרשימות של הבחורים ה'מסובכים' עם הצבא וראה שאין בהם אפילו אחד שהתייצב להסדיר את מעמדו כנדרש והכל מדובר בכאלו ששיחקו עם ההוראות או שאינם זכאים לדיחוי על פי חוקי המדינה מאז ומקדם". מלבד עצם העובדה, כי הרשימות המדויקות, עברו את בחינתם של רבנים וראשי ישיבות שנוכחו בעיניהם במימדי הצרה המרחפת מעל ראשי הבחורים אשר כל מבוקשם היא להשאר חרדים יראים ושלמים, בעוד רשויות הצבא רודפים אותם על צווארם להגותם מדרך התורה. כי לא רק התעלמות מהנתונים הקשים יש כאן, אלא עיוות הדרך ההיסטורית של סאטמאר, כאילו "חוקי המדינה מאז ומקדם" היו הוגנים ומתחשבים כלפי החרדים.
זאת ועוד, העסקנים המונחים בעובי הקורה מוכיחים מתוך הרשימות, כי רוב ככל הבחורים ה'מסובכים' עם רשויות הצבא, הם אלו שדווקא התייצבו בלשכות הגיוס. מתוך אלפי הבחורים המקדשים שם שמים ולא התייצבו בלשכות הגיוס, לא נפלו בידי מלתעות הצבא, כי אם בודדים בלבד, אשר כמובן זכו מייד לגיבוי מלא של עורכי דין מהשורה הראשונה והזדהות ציבורית מלאה בין במחאות ובין בפעילות הצלה. בהמשך, בזמן שהותם בכלא הצבאי של אותם בודדים אשר עוונם היחיד היה שלא התייצבו בלשכות הגיוס, הם זכו למכתבי חיזוק אישיים מטעם הרבנים ואף קיבלו מילגה מיוחדת על כל יום שישבו בכלא, תוך מעקב של עורכי דין ועסקנים, כך שכל התקופה הפכה להתעלות ערכית ורוחנית. היעלה על הדעת להפיץ שקרים על מקדשי שם שמים ולעוות את העובדות הידועות?
לעומת כל זאת, באותם ימים עצמם, המשיכו בחורים ליפול בשורות המתייצבים לידי מלתעות הצבא, אחד אחרי השני, רבים מהם נשלחו למאסר בגין מענות שונות ואיש לא הביט לכיוונם, איש לא הצמיד בעבורם עורך דין כדי להצילם מצרתם ואיש לא עקב אחרי מצבם הרוחני ואף אחד לא יצא למחות כנגד החורבן הנעשה לעיני השמש. היתכן להתעלם מהמצב החמור הזה המתרחב בשורות המתייצבים?
המסקנה היא כי הדברים הללו שובשו ועברו סילוף אינטרסנטי אשר לא ייתכן שנאמרו מפיו של המהר"א.
אמנם עדיין לא חלפו ימים רבים מאז העצרת ההיסטורית בברייקלייס, בה נמנו יחדיו 26,000 איש, אשר הצהירו יחדיו: אנו עומדים לצד בחורי ישראל שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס!
יתכן כי היעדרותו התמוהה של המהר"א מהעצרת ההיסטורית הזו בברייקלייס בה התכנסו יחד כל גדולי התורה והחסידות בארה"ב, היא זו שעמדה לרועץ בעבורו שיפורסמו שקרים מעין אלה בשמו, אשר אין להם כל יסוד וכי כל מטרתם לערער את דרכה הטהורה והמתבדלת של סאטמאר.
0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.