Entries by וולף

המשפטן החרדי המוערך הרב רפאל שטוב בחוות דעת מנומקת: חברי הכנסת ה"חרדים" הורסים בידיים את עולם התורה ואת היהדות בארה"ק!!!!

בחוות דעת מבוארת ומנומקת מתאר עורך הדין המהולל את התנהלות חברי הכנסת החרדים כמערכת משומנת שתפקידה שיתוף פעולה עם הרס היהדות עד השמדת היהודי החרדי האחרון…. אומנם הדברים לא נכתבו במפורש, אך זו המסקנה העגומה אליה מגיע הקורא הנבון אשר מתבונן בעובדות היבשות העולות מבין בתרי חוות הדעת, ולא יכול שלא לצבוט את עצמו: הזאת […]