,

גלריה: יום רביעי בכלא 4

קבוצת אברכים הגיעו לחזק את יד אסיר היהדות החרדית אהרן בן לינדה זנבר היושב בכלא 4 בעוון לימוד התורה ואי התייצבות בלשכת השמד.
האברכים שהו במקום בליל שישי, ליל ר"ח סיון ע"ז, קראו פרקי תהילים, שמעו דברי תורה מאחד הרבנים שליט"א, ושרו לכבודו של האסיר מקדש ה'.
אתר גזירת הגיוס מגיש תמונות מהמחאה