,

חוברת מהודרת הופקה לכבוד הארוע ההיסטורי ביום ראשון הבא בארה"ב

אנו מציגים בפני קוראי האתר את החוברת המהודרת שהופקה לכבוד הארוע ביום ראשון נשא בראשות גדולי התורה בארה"ב.

כינוס רבבות- קונטרס 25 עמודים -