פוסטים

רבני חב"ד מאשימים את ה"רבנים" שמכרו את בחורי חב"ד לצבא: "זה חורבן ישיבות חב"ד בארה"ק"

במודעה שכותרתה "חורבן ישיבות חב"ד בארה"ק", יוצאים רבני חב"ד הדגולים הרב גדליה אקסלרוד והרב בן ציון גרוסמן שליט"א, במתקפה עזה כנגד אותם המכנים עצמם "רבנים" ואשר חתמו על ההסכם המביש והאומלל.

הרבנים שליט"א כותבים במכתבם, שאותם "רבנים" ממרים את הוראת הרבי שבחור ישיבה אסור לו להתגייס לצבא, כמו כן מתריעים בפני ההתדרדרות הרוחנית הנוראית שפוקדת את כל מי שדורך על מפתן הצבא.

במכתב ציטוטים מגדולי רבני חב"ד, הרה"ח רבי משה יהודה לנדא שליט"א, הרה"ח חיים שלום דייטש שליט"א, הרה"ח רבי טוביה בלוי שליט"א, והרה"ח רבי טוביה זלברשטרום שליט"א שכתבו כל אחד בדרכו מילים חריפות מאד נגד המגמה האיומה ועל כך שהדבר נוגד את מהות חב"ד ודרכה בכל הדורות.

אתר גזירת הגיוס סיקר את השתלשלות הדברים, כמו גם את הנסיון הנאלח של ראשי הישיבה בצפת לרמות את הרב אקסלרוד שליט"א בכך שהישיבה שלהם לא נחשבת "ישיבה מעודדת גיוס", ואינה מקבלת תקציבים ייחודיים לשם כך. דבר שהופרך מיד לאחר מכן כאשר מפרסומים רשמיים הוכח שהישיבה דווקא רשומה כך ברשימות משרד החינוך והבטחון.

עכשיו, לאחר התבררות הדברים וחשיפת השקר המנחה את המסיתים ומדיחים שנתנו ונותנים ידם להרוס את אשר הקים הרבי מחב"ד במסירות נפש לאורך עשרות שנים, יוצאים הרבנים שליט"א בקרב מאסף לעצור בעד המשחית ולבלום את הנגף בעם.

רבני חבד