פוסטים

האדמו"ר מנובומינסק: "הנני חוזר בי מחתימת ידי עליו"

היום התפרסם מכתבו של האדמו"ר מנובומינסק בנוסח הזה:

"כבוד מעלת ידידי הגאונים המפורסמים מוה״ר גרשון אדלשטיין שליט״א ראש ישיבת פוניבז ומוה״ר דוב לנדו שליט״א ראש ישיבת סלבודקה.

"אחר דרישת שלומכם הטוב בכל הכבוד כראוי, יקרת מכתבכם הגיעני וקראתיו בכובד ראש, לאחר ישוב הדעת על כל המתרחש בזמן האחרון ועל האחריות הכבדה שנושאין גדולי התורה בארה״ק לשמור את משמר קודשנו נוכחתי לעצמי כי מוטב היה שלא נכתב ולא נשלח כל המכתב שנשלח מפה.

"והדבר מובן מאליו כי אין ראוי לדון בזה אלא רבותינו שבאה״ק שליט״א אשר אליהם נשואות עיני כל ישראל ורק לפניהם גלויים וידועים כל הפרטים. והנני חוזר בי מחתימת ידי עליו. ואני תפילה כי חפץ ה׳ בידכם יצלח לכלכל את הציבור הנאמן לה׳ ולתורתו בהשכל ובדעת ובתעצומות עוז ולהביא ברכה אל כל בית ישראל כעתירת ידידכם המצפה לישועה ורחמים. יעקב פרלוב"

איננו רוצים להכניס ראשנו בין גדולי ישראל. אך מספר נקודות חשובות למחשבה:

א. כל מי שקרא את נוסח המכתב הראשון, שם לב, לניסוח המעניין. הוא היה מנוסח בניסוח אמריקאי. לדוגמא: "שרוחף" במקום שמרחפת. לשון זכר ולשון נקבה מתחלפים, כמו "החבל המתהדקת" וכו'. לעומת זאת, נוסח החזרה, מנוסח בקפידה ובעברית מהוקצעת. מה שאומר, שהמכתב הוכן על ידי מאן דהוא, ש"הצליח" להחתים את האדמו"ר.

ב. האדמו"ר שאל שאלות, אותם בירר בעצמו, ירד וחקר, וכפי שכתב "וכפי שבררנו שכן הוא". בנוסח החזרה, אין שום התייחסות לתשובות שקיבל או לא קיבל, אלא הודעה שנושא זה עליו להיות מטופל אך ורק על ידי רבני א"י.

ג. ידוע כי מופעלים לחצים שונים, או יותר נכון – "מכבש לחצים", על ידי תומכי החוק, נגד כל מי שעושה פעולה כל שהיא להצלת בחורי ישראל. וכפי שנכתב בהחלטות עצרת הרבבות סעיפים ז – ח:

  • בכל כוחינו ויכולתינו נשיב מלחמה שערה נגד מסע הרדיפות הנוראות שעוברים בני התורה היקרים על חטאם היחיד שמוחים על גזירות השמד, על הפשע הנורא שפטרו מתפקידם ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, מחנכים ומחנכות, על הפשע הנורא שזרקו מאות אברכי כולל ממקום לימודם, על הפשע הנורא שמאיימים על ראשי ישיבות לחבל במוסדותיהם בכל מיני אופנים שונים ומשונים.
  • כמו כן נודע לנו מראשי הישיבות בארה"ק ספרדים ואשכנזים, שכמה פעמים ביקשו לקיים אסיפות כדי לקדם את פני הרעה ונרדפו עד צווארם שלא יוכלו לקיים האסיפות להצלת בחורי ישראל, על כך אנו מוחים בכל תוקף ואנו מבקשים להפסיק את מסע הרדיפות נגדם כדי שיוכלו לפעול להצלת תלמידיהם.

האם מי שהוא חותם לנו שמכתב זה אינו פרי מעלליהם של תומכי החוק מקבלי השלמונים???

ד. רבנים נוספים שחתמו על המכתב, לא חזרו בהם. ולא די בכך, הרב אהרן פלדמן שליט"א, אף שלח מכתב עידוד לעצרת, והרב אהרן שכטר שליט"א, הופיע בעצמו בעצרת. האם עובדות אלו ידועות לקוראי עיתון יתד נאמן??? האם אי פעם מישהו יטרח ליידע אותם על כך?

הגאון רבי דב לנדא בקריאה נואשת: הצילו את האברך מצפרני הטרף של גזירת הגיוס הנוראה!!!

לאור הפצה שקרית ומגמתית של מכתבים שנכתבו כביכול על ידי חלק מהרבנים הגאונים ראשי הישיבות במענה למכתבם של גדולי ישראל מארה"ב שהציגו שאלות קשות ונוקבות על גזירת הגיוס האיומה, שינסנו מתנינו לנסות לברר אל נכון את דעת הגאון רבי דב לנדו שליט"א, ביחס לגזירה הנוראה.

בפרשת וירא תשע"ז, לא לפני זמן רב, כותב מורינו הגאון במכתב הממוען לועד הישיבות, כך:

"אין צורך בדברים להסביר את גודל החיוב בזה, ובכל מאמץ שבעולם, להצלת האברך בן תורה הרה"ג הנ"ל שליט"א, ששקוע כולו בלימודה, וכל מילי דמיטב, מצפרני הטרף אשר רודפים ומבקשים אותו ואת נפשו לטרפם, חלילה וחס.

וכל המטה כתף בכל ליבו ובכל אונו להצלת נפשות נשגבה אזי יזכה לכל טוב ונחת מכא"ל לאוי"ט.

בברכה ובבקשה מאד מאד. דוב לנדו.

א' וירא תשע"ז

ובכן, אם נטה אוזן לשירת הברבור של חבורת מכחישי השואה הנלחמים על המשך ההשתקה והשמדת יהדות ספרד, מתעוררות השאלות הבאות:

  1. מי הם "ציפרני הטרף". הרי אין גזירה?
  2. למה "ציפרני הטרף" רודפים ומבקשים אותו ואת נפשו?
  3. למה צריך להתאמץ "בכל מאמץ בעולם", הרי הצבא לא נגע בשערה של אף אחד?
  4. למה אין צורך להסביר במילים, הרי אין גזירה, וצריך להסביר מה הבעיה?
  5. למה ועד הישיבות צריך "להטות כתף בכל ליבו ובכל אונו להצלת נפשות נשגבה", הרי "הועדה" מסדרת את כל הבעיות?
  6. למה צריך אחרי כל האריכות המיותר לחתום "בברכה ובבקשה מאד מאד? למה צריך להפציר?

נציין, שמדובר באברך תלמיד ישיבת זכרון יעקב, שהתייצב, והסתבך שלא מרצונו.

מאחר ולא היה לו מענה משום "ועדה", ומכיון שלא הוקמה מעולם "ועדה" שאמורה לטפל בעיניינים אלו, פנה האברך לארגון "הצלה לאחים" שפעלו למענו במסירות. בין היתר ביקשו מהאברך מכתבים מראשי הישיבה, כדי לדרבן את נציגי ועד הישיבות לעזור לו.

האם זכור לאי מי מאיתנו בעבר – לפני העברת החוק ה"מתוקן" מכתב כזה של גדול בישראל לוועד הישיבות???

קשאני