פוסטים

האדמו"ר מנובומינסק: "הנני חוזר בי מחתימת ידי עליו"

היום התפרסם מכתבו של האדמו"ר מנובומינסק בנוסח הזה:

"כבוד מעלת ידידי הגאונים המפורסמים מוה״ר גרשון אדלשטיין שליט״א ראש ישיבת פוניבז ומוה״ר דוב לנדו שליט״א ראש ישיבת סלבודקה.

"אחר דרישת שלומכם הטוב בכל הכבוד כראוי, יקרת מכתבכם הגיעני וקראתיו בכובד ראש, לאחר ישוב הדעת על כל המתרחש בזמן האחרון ועל האחריות הכבדה שנושאין גדולי התורה בארה״ק לשמור את משמר קודשנו נוכחתי לעצמי כי מוטב היה שלא נכתב ולא נשלח כל המכתב שנשלח מפה.

"והדבר מובן מאליו כי אין ראוי לדון בזה אלא רבותינו שבאה״ק שליט״א אשר אליהם נשואות עיני כל ישראל ורק לפניהם גלויים וידועים כל הפרטים. והנני חוזר בי מחתימת ידי עליו. ואני תפילה כי חפץ ה׳ בידכם יצלח לכלכל את הציבור הנאמן לה׳ ולתורתו בהשכל ובדעת ובתעצומות עוז ולהביא ברכה אל כל בית ישראל כעתירת ידידכם המצפה לישועה ורחמים. יעקב פרלוב"

איננו רוצים להכניס ראשנו בין גדולי ישראל. אך מספר נקודות חשובות למחשבה:

א. כל מי שקרא את נוסח המכתב הראשון, שם לב, לניסוח המעניין. הוא היה מנוסח בניסוח אמריקאי. לדוגמא: "שרוחף" במקום שמרחפת. לשון זכר ולשון נקבה מתחלפים, כמו "החבל המתהדקת" וכו'. לעומת זאת, נוסח החזרה, מנוסח בקפידה ובעברית מהוקצעת. מה שאומר, שהמכתב הוכן על ידי מאן דהוא, ש"הצליח" להחתים את האדמו"ר.

ב. האדמו"ר שאל שאלות, אותם בירר בעצמו, ירד וחקר, וכפי שכתב "וכפי שבררנו שכן הוא". בנוסח החזרה, אין שום התייחסות לתשובות שקיבל או לא קיבל, אלא הודעה שנושא זה עליו להיות מטופל אך ורק על ידי רבני א"י.

ג. ידוע כי מופעלים לחצים שונים, או יותר נכון – "מכבש לחצים", על ידי תומכי החוק, נגד כל מי שעושה פעולה כל שהיא להצלת בחורי ישראל. וכפי שנכתב בהחלטות עצרת הרבבות סעיפים ז – ח:

  • בכל כוחינו ויכולתינו נשיב מלחמה שערה נגד מסע הרדיפות הנוראות שעוברים בני התורה היקרים על חטאם היחיד שמוחים על גזירות השמד, על הפשע הנורא שפטרו מתפקידם ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, מחנכים ומחנכות, על הפשע הנורא שזרקו מאות אברכי כולל ממקום לימודם, על הפשע הנורא שמאיימים על ראשי ישיבות לחבל במוסדותיהם בכל מיני אופנים שונים ומשונים.
  • כמו כן נודע לנו מראשי הישיבות בארה"ק ספרדים ואשכנזים, שכמה פעמים ביקשו לקיים אסיפות כדי לקדם את פני הרעה ונרדפו עד צווארם שלא יוכלו לקיים האסיפות להצלת בחורי ישראל, על כך אנו מוחים בכל תוקף ואנו מבקשים להפסיק את מסע הרדיפות נגדם כדי שיוכלו לפעול להצלת תלמידיהם.

האם מי שהוא חותם לנו שמכתב זה אינו פרי מעלליהם של תומכי החוק מקבלי השלמונים???

ד. רבנים נוספים שחתמו על המכתב, לא חזרו בהם. ולא די בכך, הרב אהרן פלדמן שליט"א, אף שלח מכתב עידוד לעצרת, והרב אהרן שכטר שליט"א, הופיע בעצמו בעצרת. האם עובדות אלו ידועות לקוראי עיתון יתד נאמן??? האם אי פעם מישהו יטרח ליידע אותם על כך?

,

גדולי ישראל במכתב בהול לראשי הישיבות בא"י: הצילו!!! גזירת הגיוס מכלה את היהדות החרדית!

חמשה מגדולי ישראל הדומיננטיים ביותר בארה"ב, שיגרו בשבוע האחרון מכתב בהול לראשי הישיבות בא"י.

מדובר ברבנים הרב יעקב פרלוב – האדמו"ר מנובומינסק, הרב אהרן פלדמן – ראש ישיבת נר ישראל בבולטימור, הרב

בפנייתם, טוענים הרבנים שהמצב – כפי שהם בדקו וביררו – הוא חמור מאד, הם מונים את הבעיות בשמונה סעיפים מפורטים.

המכתב שהגיע ללא כל התראה מוקדמת, גרם לרבים רבים שעדיין לא הבינו את גודל השעה ואת האחריות המוטלת על כל בן תורה בשעה זו, לקלוט היטב ולהבין שהממשלה משקיע מליוני שקלים בהטיית דעת הקהל החרדית, ובסילוף המציאות. כמה נבזה, שבמקום לענות תשובה הגיונת לגדולי התורה, בחרו שני יומונים חרדיים לתקוף את גדולי ישראל בחו"ל, ולהודיע בשער בת רבים כביכול מדובר בשקר.

המכתב שהגיע ופורסם רק הערב, לא היה ידוע לחצרות והעסקנים הממומנים על ידי משרד הבטחון ומושתלים בכל מקום כולל בבתים חשובים מאד. הכתבה ההיסטרית ביתד ובהמבשר מוכיחה כי עסקנים אלו הרגישו שמשהו זז מעבר לים והם מאבדים שליטה בעולם החרדי אשר אינו מוכן להשלים עם אובדן חלקים נרחבים ממנו בשאול הצבא.

על המכתב חתומים חמישה מגדולי הרבנים בארה"ב, שרובם מכהנים כחברים במועצת גדולי התורה שם: האדמו"ר מנובומינסק, הגר"א פלדמן, הגר"מ הרשקוביץ, הגר"מ קוטלר והגר"י הורוויץ. המכתב ממוען לתשעה רבנים בארץ: הגראי"ל שטיינמן, הגרי"ג אדלשטיין, הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו, הגר"א פילץ, הגר"ד כהן, הגרב"מ אזרחי, הגר"ב ויסבקר והגר"מ ברזובסקי.

לפניכם המכתב המפורט והמסעיר.