פוסטים

ההקלטה נחשפת: הגאון רבי משה ברזובסקי שליט"א, הרבי הורה לא להתייצב כי על פי החוק 75% מהבחורים החרדים יצטרכו להתגייס!!!

"גזירת הגיוס" חושף את ההקלטה מדברי הגאון שליט"א בנאומו לקהל חסידי סלונים.

הרב שליט"א מפרט את כל הבעיות בחוק.

אנו מזמינים את מבקרי האתר, להשוות בין הדברים שנאמרו על ידי הרב, לבין הנכתב במכתבו.

שום דבר לא השתנה בנתיים. חוץ מכך שהצבא נועץ את ציפרניו עמוק יותר ויותר.

יותר בחורים מסובכים ואין להם מעמד.

יותר בחורים יושבים בכלא.

יותר בחורים פותו על ידי הגייסים.

יותר גייסים פעילים בשטח.

יותר ישיבות מקבלות תקציב "ישיבה מעודדת גיוס".

מתי גם ישיבות סלונים יצטרפו לרשימה השחורה???

 

מכתבם של הגאונים רבי ברוך סולובייצי'ק ורבי משה ברזובסקי מגלה: יש גזירת גיוס!!!

כהמשך להודאתו של ראש ישיבת סלבודקה על 1300 בחורים הלומדים בישיבות ובכוללים ומסובכים, אנו מקבלים חיזוק נוסף ועדות אמיתית מעוד שניים ממועני המכתב שנשלח על ידי חברי מועצת גדולי התורה של אגו"י בארה"ב לחברי המועצת ראשי הישיבות בא"י.
הודאת בעל דין כמאה עדים דמי.
מה שנשאר לנו לתהות, ונעשה זאת ברשותכם בקול רם, למה העיתון "יתד נאמן" אינו יוצא במתקפה נגד רבנים אלו, המודים בקול רב, כי ה"שקרים", המכונים "בדותות", שכל ילד בישראל יודע שהם אינם שווים אפילו ניד ראש, ורבנים אלו מודים שהם "אמת לאמיתה", מדוע אם כן העיתון המפלגתי אינו תוקף אותם?
ושמא הוא עוד יעשה זאת בהמשך??? לך תדע.
מעיון מבין בתרי המכתב שנשלח על ידי הרבנים לרבני ארה"ב במענה למכתב עם שמונה השאלות הקשות, או יותר נכון, הטענות הכבדות, עולים הנתונים הבאים.
א. אכן יש גייסים
ב. יש מכסות שצריך לעמוד בהם (מצידינו או מצד הצבא אבל יש מכסות ויעדים).
ג. יש אלפי בחורים מסובכים בועד הישיבות.
ד. יש בחורים ואברכים שהתייצבו כנדרש והם מסובכים (לא באופן רציני, כלומר?????)
ה. התקנות החדשות יכבידו מאד על עולם התורה.
ו. משנת תש"פ אכן לא יוכל שר הבטחון לתת דיחויים בצורה גורפת.
ז. משנת תשפ"ג אין חוק ויש סנקציות פליליות.
ח. אכן רבו המקרים שבחורים מסתבכים.
ט. אכן מן הראוי לדבר על הנושא בישיבות.
וכל זה ועוד הוא בניגוד גמור למה שהם הם טענו עד היום, בניגוד גמור למתקפה הפרועה ביתד, ואותם מכתבי רבנים שזעקו "קושטא קאי שיקרא לא קאי"…
נ. ב. אותם עסקנים שנכתב במכתב שהיה להם מהלכים בצבא והיום הם הסתבכו עם הצבא א. טוב שהם הסתבכו כיון שבשנתיים האחרונות הם סיבכו ביודעין הרבה בחורים כידוע. ב. זה גופא הרי לא היה קורה כלל אילולי הצורך לעמוד ביעדים וכידוע
כמו כן רוב המסובכים מאלו שניסו לעשות פטור הוא ג"כ מאותה סיבה שצריך לעמוד ביעדים ובעבר כמעט לא נדחו בקשות לפטור בציבור החרדי
כמו כן בעיית הבדיקות הרפואיות שלא הועלו ע"י הרבנים בארה"ב והוזכר כאן במכתב הוא ג"כ מהצורך לעמוד ביעדים כידוע.
המכתב המלא, ושוברו בצידו מכתב עם הערות המגיהים, תלמידי חכמים הבקיאים ברזי החוק, לעיונכם.