פוסטים

מכתב חריף מקדוש ישראל הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א, לאחד מגדולי ישראל שהצטרף ללחום בגזירה האיומה

רבנים וגדולי תורה רבים, נחשפו לאמת המרה המכה במחנה היראים ומפילה חללים רבים מידי יום.

את ציבור האברכים נשותיהם ובניהם, ניתן "למכור" על ידי הגליונות מכחישי השואה המבשר ויתד היוצאים מידי יום בהכחשות חדשות ובהוכחות "חותכות" שאין גזירה.

על גדולי ישראל, קשה לעבוד. הם שומעים את נאקת הפרט, ובשעות קבלת הקהל שלהם, זולגות הדמעות וזורמים הסיפורים.

הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א, כתב כבר בערב פסח תשע"ו, שאליו בלבד פנו למעלה ממאה ושמונים מקרים של הסתבכויות של בני ישיבות עם הצבא…

הגאון רבי ישראל יצחק שליט"א, שלח מכתב עידוד ותמיכה לאותו גדול.

הנה הוא לעיונכם.