פוסטים

שוב: אברך חסידי נעצר ונכלא בעת שהתייצב בלשכת הגיוס ברח' רש"י בירושלים

עשרות מוחים הגיעו לנסות לעצור בעד השוטרים ולמנוע את המעצר, אך לצערנו האברך אכן נעצר. היום יובא לדיון להמשך מעצרו.

לא לומדים לקח. אם לא די באלפי המסובכים (4000 – אליבי דהיתד נאמן) רבים ממשיכים להתייצב ולהסתבך.

מי שלא מוכן לקחת את נוסחאות החוק לידיים ולהבין לאן הצבא חותר, יש לו בעיה רצינית.

מי שלא מוכן לפקוח עיניים ולהבין איזה תבשיל איום רקחו לנו חברי הכנסת ה"חרדיים", יש לו בעיה.

מי שלא מוכן ללמוד מנסיונם של אחרים, לא לומד עד שהוא בעצמו בבעיה.

מי שמוכן לקנות את שקרי העיתונות הממוסדת שמשתפת פעולה עם הכחשת השואה, מסכן.

זה מה שקרה שוב לאברך חסידי שהתייצב, וכצפוי, הסתבך.

מן הסתם הוא בא רגוע ובטוח, שלא יפול משערות ראשו ארצה. מן הסתם הוא לא הסכים אפילו "לפזול" לכיוון דוכנם של מוסרי הנפש העומדים יום יום בשמש ובקור ומדריכים את המתייצבים כיצד לא להסתבך.

אבל לא, הוא לא מה"סיקיריקים" (כינוי שהדביקו החרדקי"ם לכל מי שנשאר יהודי חם כמו החרדים שלפני שנתיים). הוא מ"שלומי אמונים" של מ. פרוש החרד"ק בעל ימי המשטרה ואלף האדמורי"ם שנמצאים במגירת הגרביים שלו ומוחלפים בקצב יום יומי.

ולכן, הוא מסובך.

ופרוש, לא עוזר לו.

ולא כי פרוש הוא איש רע. אלא כי פרוש, פשוט לא יכול לעזור.

אחרי שהוא מכר אותנו לשטן, עכשיו הוא הבעל הבית. ופרוש יכול רק להתחנן. וכנראה לא מתאים לו לעשות זאת יום עשר פעמים ביום..

הגאון הגדול רבי אליקים שלזינגר דוחה את ההשוואה שעשו תומכי ההתייצבות בין אלו שהתנגדו בקום המדינה להסדר תורתו אמונתו לאלו שמתנגדים כיום להתייצבות בלשכת הגיוס

הסערה, שהתעוררה בעקבות ההשוואה שפרסמו גורמים שונים, התומכים בהתייצבות בלשכת הגיוס, אשר מיהרו להשוות בין דבריו של המהרי"ץ דושינסקי נגד אלו שהתנגדו להסדר תורתו אמונתו בזמן קום המדינה, לבין אותם אלו המתנגדים להתייצבות בלשכת הגיוס כיום, הביאה אתמול את הגאון רבי אליקים שלזינגר, ראש ישיבת 'הרמה' בלונדון ואשר מספרו הגיעו ציטוטי דבריו של המהרי"ץ, לפרסם הבהרה חד-משמעית בנוגע להקבלה הלא נכונה שעשו אותם אלו התומכים בהתייצבות בלשכת הגיוס.

בקטע שעורר את הסערה מצוטט המהרי"ץ דושינסקי כשהוא מסביר כי אלו שמתנגדים להסדר, אותו הובילו גדולי הדור דאז עם ראשי השלטון הציוני – הם ציונים בעצמם, בגלל שהתנגדותם להסדר עם ראשי הציונות מראה כי הם מאמינים לראשי השלטון הציוני שלא יעשו כל רע לציבור החרדי, בעוד שההפך הוא הנכון וחשוב להגיע עמם להסדר קביל שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות בציבור החרדי. דבריו אלו של המהרי"ץ פורסמו בימים האחרונים מעל גבי מודעות ברחבי ירושלים, והציגו לכאורה את אלו שמתנגדים כיום להתייצבות בלשכת הגיוס, כאותם אלו שהתנגדו אז להסדר שקידמו גדולי הדור והוגדרו בידי המהרי"ץ זצוק"ל – "ציונים".

הדברים הללו הביאו את מחבר הספר, הגאון הגדול רבי אליקים שלזינגר, לפרסם הבהרה ברורה ממקום מושבו שבאנגליה. בדבריו כתב הגאון שליט"א כי כיון שהוברר שהציונים הם הרבה יותר גרועים מהציונים שהיו אז, ולכן כלל לא ניתן להגיע עמם להסדרים, היות ובכל מצב שהוא הם יצרו את צעדיהם של בני הישיבות בפרט ושל הציבור החרדי בכלל.

מכתב עוז - בחומר איסור התייצבות-