פוסטים

המשפטן החרדי המוערך הרב רפאל שטוב בחוות דעת מנומקת: חברי הכנסת ה"חרדים" הורסים בידיים את עולם התורה ואת היהדות בארה"ק!!!!

בחוות דעת מבוארת ומנומקת מתאר עורך הדין המהולל את התנהלות חברי הכנסת החרדים כמערכת משומנת שתפקידה שיתוף פעולה עם הרס היהדות עד השמדת היהודי החרדי האחרון….

אומנם הדברים לא נכתבו במפורש, אך זו המסקנה העגומה אליה מגיע הקורא הנבון אשר מתבונן בעובדות היבשות העולות מבין בתרי חוות הדעת, ולא יכול שלא לצבוט את עצמו: הזאת נעמי??? האם אלו "שליחי דרבנן" שנשלחו לכנסת כדי לרומם את קרן התורה לבנות ולטפח עוד ועוד לומדי תורה??? האם אלו הם שהוצבו על ידי גדולי ישראל זצלה"ה על משמרת השבת????

לקרוא, להזדעזע, ולהאמין. (או חלילה להמשיך בדרך המובילה לאבדון….)

יצויין, שהעורך דין שטוב כבר כתב בעבר, לפני כשנה ומחצה, מכתב מפורט לראש הישיבה הגאון רבי אברהם יהושע סולובייציק שליט"א, בו מנה את הבעיות הקשות בחוק הגיוס ה"מתוקן" שהועבר בכנסת על ידי חברי הכנסת ה"חרדים".

השלמת-חוות-דעת-בענין-גיוס-1

המבשר ממשיך להתל בקוראיו: מציג את גזירת התקנות החדשות כ"הישג"…

בעוד כל יראי ה' מלקקים את הפצעים מהמהלומות החדשות שהיהדות החרדית חטפה עם העברת התקנות החדשות, תקנות שכל המודע לחומרת זו סיבה מספקת לנדידת שנתו בלילות, המבשר ועורכו הראשי הלא הוא מיודענו מ. פרוש שליחו של הכותל לכנסת, (בעבר התבטא פרוש שהרב שלו זה הכותל…) עיתון השקרים הידוע ממשיך למכור לקוראיו לוקשן ולשדר להם תחושת ניצחון בלתי רגילה.

הבעיה, שהחזית אינה אחידה, וקולות התזמורת של העיתונים המפלגתיים אינה מתואמת דיה. מה שנשמע יותר כיללת חתולים בליל קרה.

חבר הכנסת אייכלר בכלל שכח מהסיכומים, ובראיון שהעניק לאחד מערוצי הרדיו, מנה אחת לאחת את החסרונות בתקנות החדשות, ואת הסכנה לעולם התורה.

עיתון יתד נאמן, חרג ממנהגו הקבוע להכחיש את השואה האיומה, ולראשונה מודה: יש 4000 "בני ישיבה" מסובכים…

איך זה עולה בקנה אחד עם הצהרותיהם רק לפני חודשיים שאין אחד שהתייצב והסתבך???

ליתד פתרונים…

אתר גזירת הגיוס מציג בפני הקוראים את גזירי העיתונים, שינסו לעשות קצת סדר בדברים.

הצלחתם? ספרו לנו.

הפלס תקנות חדשות

הפלס תקנות חדשות

איחוד הכוללים הקטנים לראשי הישיבות בזעקה של הרגע האחרון: עשו הכל למנוע את העברת התקנות החדשות!!!

רבות כבר דובר על התקנות החדשות שמתכוון להעביר שר הבטחון ליברמן.

תקנות אלו, הדירו שינה מעיניהם של מנהיגי ישראל אשר דבר הכוונה להעבירם הגיעה אליהם דרך העסקנים המחרפים נפשם למלחמה בגזירת הגיוס האיומה. האדמורים מגור, ויזניץ, סלונים ועוד, פנו לחברי הכנסת של אגודת ישראל בדרישה נחרצת לעשות הכל על מנת למנוע את העברתם.

הגזירות האיומות הכלולות במסמך בן מספר העמודים, עלול לגרום לעוד אלפי בני ישיבות לאבד את מעמד בן הישיבה שלהם, ולהיות מושלכים לכלא הצבאי.

לאחר עיכובים רבים ופעילות רבה מצידם של עסקנים ורבנים למנוע את העברת  התקנות, נראה כי בישיבה שתתקיים מחר בוועדת החוץ והבטחון, התקנות אמורות לעבור.

איחוד הכוללים הקטנים, שאמורים להנזק משמעותית מתקנות אלו, פונה בקריאה וזעקה אחרונה, בצרוף חוות דעת משפטית של עורך הדין המלומד אורי ציפורי.

אתר גזירת הגיוס מביא זאת בחשיפה ראשונית.

 

לכבוד הרב שליט"א
מחר יום רביעי י"ח בתמוז תשע"ז מתוכננת ישיבת ועדת חוץ ובטחון של הכנסת, שאמורה לאשר תקנות לחוק שירות בטחון. מדובר בתקנות של אמות מידה, ובמילים אחרות קריטריונים המגדירים (מבחינה משפטית) מהי ישיבה / כולל, על מנת שיהיו מוכרות, לענין שתלמידיהן יוכלו לקבל דיחוי.
מצ"ב חוות דעת משפטית של עו"ד אורי ציפורי, בעל ותק ונסיון בתחום זה, המתאר את גודל הסכנה שבאישור תקנות אלו, ובפרט לגבי כוללים קטנים שמספר דחויי השירות בהם נמוך, או לחילופין ישיבות / כוללים לבעלי תשובה שרובם בוגרי צבא, ומספר הנזקקים לדחוי נמוך, וכן לענין תוכנית ה"אכיפה והפיקוח" על כלל הישיבות והכוללים שהוכנה ע"י הצוות הבין-משרדי, ושביצועה מעוכבת בין היתר בשל העדר אישור התקנות.
הטענה לפיה הצורך הדחוף באישור התקנות נובע מן העובדה שללא אישורן לא ניתן לקבל הכרה עבור ישיבות חדשות, מתאיינת, לאור העובדה, שבמקביל, עם אישורן של התקנות החדשות, יאבדו באחת מאות כוללים את הכרתם, מה שיוביל אוטומטית, בהמשך הדרך, להסרת מעמדם כ'בן ישיבה' של אלפי אברכים צעירים, ומאי חזית דדמא דילהו סומקא טפי…
יצוין, כי עו"ד ציפורי קובע בחוות דעתו כי ישנם דרכים משפטיות חילופיות לטיפול בבעית הישיבות החדשות.
מעכ"ת שליט"א מתבקש בזה לפנות לנציגי הציבור לבקשם לעשות כל שביכולתם למנוע את אישורם של התקנות החדשות (אמות מידה), וכי במקביל יבחנו את הדרכים החילופיות שמציע עו"ד ציפורי.
החותם בחרדה ובדאגה לכבודה של תורה,
שלמה רוזנקרנץ
יו"ר ה"איחוד"