פוסטים

רבני חב"ד מאשימים את ה"רבנים" שמכרו את בחורי חב"ד לצבא: "זה חורבן ישיבות חב"ד בארה"ק"

במודעה שכותרתה "חורבן ישיבות חב"ד בארה"ק", יוצאים רבני חב"ד הדגולים הרב גדליה אקסלרוד והרב בן ציון גרוסמן שליט"א, במתקפה עזה כנגד אותם המכנים עצמם "רבנים" ואשר חתמו על ההסכם המביש והאומלל.

הרבנים שליט"א כותבים במכתבם, שאותם "רבנים" ממרים את הוראת הרבי שבחור ישיבה אסור לו להתגייס לצבא, כמו כן מתריעים בפני ההתדרדרות הרוחנית הנוראית שפוקדת את כל מי שדורך על מפתן הצבא.

במכתב ציטוטים מגדולי רבני חב"ד, הרה"ח רבי משה יהודה לנדא שליט"א, הרה"ח חיים שלום דייטש שליט"א, הרה"ח רבי טוביה בלוי שליט"א, והרה"ח רבי טוביה זלברשטרום שליט"א שכתבו כל אחד בדרכו מילים חריפות מאד נגד המגמה האיומה ועל כך שהדבר נוגד את מהות חב"ד ודרכה בכל הדורות.

אתר גזירת הגיוס סיקר את השתלשלות הדברים, כמו גם את הנסיון הנאלח של ראשי הישיבה בצפת לרמות את הרב אקסלרוד שליט"א בכך שהישיבה שלהם לא נחשבת "ישיבה מעודדת גיוס", ואינה מקבלת תקציבים ייחודיים לשם כך. דבר שהופרך מיד לאחר מכן כאשר מפרסומים רשמיים הוכח שהישיבה דווקא רשומה כך ברשימות משרד החינוך והבטחון.

עכשיו, לאחר התבררות הדברים וחשיפת השקר המנחה את המסיתים ומדיחים שנתנו ונותנים ידם להרוס את אשר הקים הרבי מחב"ד במסירות נפש לאורך עשרות שנים, יוצאים הרבנים שליט"א בקרב מאסף לעצור בעד המשחית ולבלום את הנגף בעם.

רבני חבד

בית המשפט התחשב בפעילים שבאו למחות נגד מכירתם של בחורי חב"ד לידי רשויות הצבא

צעדה שנערכה למען החיילים החרדים. רבים מהם מגיעים מבתים חב"דיים.

על אף בקשת התביעה שדרשה עונשי מאסר ממושכים למפגינים שהגיעו למחות נגד מדיניותו של אחד מרבני חב"ד נגד הגיוס – הורה השופט על שחרורם לביתם, ונמנע מלהטיל עליהם עונש ממושך בכלא כפי שדרשה התביעה מטעמו של הרב.
התביעה בבית המשפט הגיעה לאחר ששורה של נציגים שאזרו כוח והחלו להילחם במגמות המסוכנות אותם מובילים שוליה של חסידות חב"ד, וגורמים לנפילתם של מאות צעירים מהחסידות מידי שנה בידי מלתעות הצבא. אותם נציגים הגיעו לביתו של אחד ממובילי היוזמות המסוכנות הללו המתגורר בקרית גת והחלו להפגין נגד מעשיו שכאמור מובילים לנפילתם של מאות בחורים לידי מלתעות הגיוס שכל באיה לא ישובו.
אותו אדם, שראה כי כלתה אליו הרעה, מיהר להזעיק את המשטרה למקום והחל בניהול מסע יחסי ציבור נגד אותם מפגינים שהגיעו במיוחד למקום כדי להילחם על נפשותיהם של צעירי הצאן.
במסגרת התביעה שהגיש אותו אדם נגד המפגינים, האשים עורך דינו חלק מהמפגינים בכך שתקפו את אותו אדם שהתנהל מול הצבא ואת משפחתו. עוד טען עורך הדין, כי המפגינים אף הזהירו את האיש לסגת ממה שסיכם עם הצבא תוך הטחת איומים.
כאמור, בית המשפט דחה את הטענות הללו מכל וכל, ושלושת הנאשמים שוחררו לביתם כשהם אינם נאלצים לשבת אף יום אחד בכלא.
עם זאת, הסכנה עדיין לא חלפה היות ובפרקליטות שוקלים בימים אלו האם להגיש ערעור נגד "הפסיקה המקלה" מבחינתם.
בפסק הדין הסביר השופט כי – בין השאר – ראה לנגד עיניו את בני משפחתם של הנאשמים, וכי הבין כי אם יטיל עליהם עונשים הרי שבני משפחותיהם יינזקו מכך.

,

היתכן?! ישיבות חבדיו"ת רשומות כישיבות "מעודדות גיוס"!!!

הדוחו"ת הסודיים מוכיחים שישיבת צפת מעודדת גיוס! הורים, היזהרו!

בעקבות חוק הגיוס והיעדים הנוראים שנקבעו בו, נעשו מאמצים מצד הצבא בשיתוף אחד הגייסים הידועים, להפלה המונית לצבא של בחורי חב"ד.

ההסכם האומלל שנחתם, מחייב כל בחור הנוסע ל'קבוצה', כמנהג חב"ד, להתגייס עם שובו מהקבוצה בחו"ל.

לאחרונה התגייסו כ70 בחורים, מתוך כ300 בחורים שהיו מיועדים לגיוס.

בחסידות חב"ד קמה התנגדות עזה להסכם, קיימת התמרמרות בין החסידים כנגד אותם עסקנים שהובילו להסכם המפלה הגורם לגיוס נרחב בקרב בחורי החסידות. עקב ההתנגדות העזה, בחורים רבים סרבו להתגייס ומוגדרים כעריקים. חלקם מרצים תקופות מאסר ארוכות בכלא הצבאי.

בחודש אדר ש.ז. סערה החסידות סביב מכתבו הנסער של הרב גדליהו אקסלרוד מחיפה. הרב אקסלרוד נחשב הרב המובהק ומוגדר כמנהיג בלתי מוכתר של הזרם המרכזי בחסידות. במכתבו הנסער שכותרתו "ישיבות חב"ד בסכנה", תוקף הרב את ההסכם האומלל, ומלין על ראשי הישיבות שאינם עושים די למגר את התופעה ולהלחם בה.

בהמשך כותב הרב: "ואם יהיה צורך בהפגנות, יצאו אלפי חסידי חב"ד להדוף את הגזירה".

במיוחד תוקף הרב את ישיבת חב"ד בצפת, עליהם כותב הרב: "ידוע לי שיש מעסקני חב"ד שריח תורה אין בהם והם מסוכנים וצריך זהירות מהם"…

לאחר מספר ימים, פרסם הרב אקסלרוד מכתב הבהרה, בו הוא אינו חוזר מההתנגדות להסכם האומלל ומהחובה להלחם בו, אך חוזר בו מההתנגדות לישיבת חב"ד, וכותב שזכות ללמוד בה.

יודעי דבר אומרים, שהנהלת הישיבה בצפת טענו שהם אינם מוגדרים כישיבה מעודדת גיוס כפי שנטען כנגדם.

עכשיו, יצא המרצע מן השק, והאמת יוצאת לאור. ישיבת חב"ד בצפת,

מעודדת גיוס.

מה יאמר הרב אקסלרוד עכשיו?