פוסטים

מפגינים מחו מול ביתו של מקים הישיבה התיכונית החרדית

 

 

בשנים האחרונות אנו שומעים לא פעם על מעלליו של מנחם בומבך. האיש, שלא טורח להתייעץ עם רבנים על אף שהוא מגדיר את עצמו כחרדי לכל דבר, פועל בכל כוחו כדי להבקיע את חומות הדת וההלכה היהודיים.

טלפיו של בומבך ננעצות בכל מוסד קדוש שהיה לעם היהודי – ומחללות אותו ללא כל בושה. תחילה הקים בומבך מוסד שהוא דאג לקרוא לו בשם הקדוש "ישיבה", ה"ישיבה" של הרב בומבך התבררה מהר מאוד כייצור כלאיים שיכול להזכיר כמעט כל דבר, רק לא ישיבה קדושה. במוסד של בומבך לומדים לימודי חול, שפות שונות וכל שאר הדברים שנאסרו באיסור חמור על ידי כל גדולי הדור.

בומבך דאג במכוון לקרוא למוסד שהקים "ישיבה", זאת מתוך מטרה לסחוף למקום כמה שיותר בחורים, ובמטרה מתוחכת יותר – להחדיר לציבור החרדי את ההבנה כי ישיבה היא גם מקום שאפשר ללמוד בה לימודי חול ושאר לימודים שנאסרו בידי כל גדולי הדורות למין החזון איש ועד היום הזה.

בשנים האחרונות נאזרו חיל יהודים יקרים ויצאו מספר פעמים כדי למחות ולהתריע נגד הסכנה הגדולה שגורם האיש ליהדות החרדית כולה. הפעילים לא נסוגו גם כשהאיש הזמין אליהם את קלגסי המשטרה, ובאו מספר פעמים במטרה למחות על פריצת הגדר הנוראה בכרם התורה.

בימים האחרונים יצאו שוב פעם מפגינים יראי שמים לעבר ביתו של בומבך אשר במודיעין עלית, במטרה להפגין במקום ולקרוא לתושבי השכונה להוקיע את נועץ הטלפיים בתוך עולם התורה.

בימים האחרונים המשיך בומבך בקמפיין אותו הוא מנהל, שכל מטרתו הוא להפוך אותו ואת ישיבתו למושג כשר, ופתח בקמפיין מכוון היטב שנועד להכשיר את השרץ. בשיאו של הקמפיין החל בומבך לכתוב ספר תורה – הכול כדי להראות לציבור כולו כי מעשיו כשרים.