פוסטים

ההקלטה נחשפת: הגאון רבי משה ברזובסקי שליט"א, הרבי הורה לא להתייצב כי על פי החוק 75% מהבחורים החרדים יצטרכו להתגייס!!!

"גזירת הגיוס" חושף את ההקלטה מדברי הגאון שליט"א בנאומו לקהל חסידי סלונים.

הרב שליט"א מפרט את כל הבעיות בחוק.

אנו מזמינים את מבקרי האתר, להשוות בין הדברים שנאמרו על ידי הרב, לבין הנכתב במכתבו.

שום דבר לא השתנה בנתיים. חוץ מכך שהצבא נועץ את ציפרניו עמוק יותר ויותר.

יותר בחורים מסובכים ואין להם מעמד.

יותר בחורים יושבים בכלא.

יותר בחורים פותו על ידי הגייסים.

יותר גייסים פעילים בשטח.

יותר ישיבות מקבלות תקציב "ישיבה מעודדת גיוס".

מתי גם ישיבות סלונים יצטרפו לרשימה השחורה???