פוסטים

מי עולל את "גזירת הגיוס"? מי החליט על 1800 מתמידים בלבד? יאיר לפיד, או משה גפני? צפו במצגת, והחליטו בעצמכם.

 

הכחשה והשתקה מטעם הנציגים החרדיים

ההפגנה הגדולה שהתקיימה בארה"ב במאבק נגד גזירת הגיוס המפילה חללים רבים כמעט מיד יום ביומו, ממשיכה להסעיר את חברי הכנסת החרדיים המנסים כל העת להציג את גזירת הגיוס המתחוללת מתחת לאפינו – כדבר שאינו קיים כלל.

ברא

אברכים בכניסה למתחם העצרת נגד הגיוס שהתקיימה בארה"ב

יון שנתן הרב מ. גפני מיהדות התורה לאתר חדשות המגדיר את עצמו כחרדי, אך משתף פעולה עם מגמת ההתעלמות, הוא שב על גרסת הנציגים החרדיים, לפיה אין כלל גזירת גיוס ולכן אין כל צורך בארגון הפגנות נגד הגיוס. הנציג החרדי הגדיל לעשות והקביל בין ההפגנה המתוכננת בארה"ב נגד הגיוס להתנהלותם של המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה לפני כל עם ישראל…

בראיון שנערך עמו, סגנן זאת הרב גפני בצורה מעוררת גיחוך: "אנחנו נקרא בשבת הבאה את פרשת המרגלים, בה כתוב 'ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא'. 'כל העדה', אומר רש"י, אלו הסנדרהות, זאת אומרת אנשי ציבור.", כאשר לדבריו המסר מדבריו אלו של רש"י לתקופתנו הוא כי אלו שמארגנים את ההפגנה בארה"ב – במטרה לזעוק על מצבם הקשה של יהודי הארץ  וגורלם המר של מאות ואלפים מבני הישיבות הנזרקים אל מאחורי סורג ובריח במקרה הטוב, או מגוייסים לצבא השמד בעל כורחם במקרה הרע – כי הם אלו המרגלים החדשים המוציאים לחינם את דיבת הארץ בחו"ל.
בהמשך ממשיך חבר הכנסת הרב גפני לטמון את ראשו בחול וטוען כי מעולם לא היו זמנים טובים יותר ליהדות  החרדית בארץ מאשר הזמנים הללו. "אני מכיר את המדינה כאן הרבה שנים. לא הייתה תקופה כל כך טובה כמו התקופה הזו. אנחנו במדבר – אבל לא היה טוב כמו שהיום", הוסיף.