פוסטים

משא קודש של הגאון רבי אהרן פפנהיים שליט"א בליל תשעה באב בבית המדרש ברך משה סאטמאר הגה"ק ר' אהרן שליט"א

עוד היתד וידידיו החרדקי"ם שמחים וצוהלים על דברי האדמו"ר רבי אהרן מסאטמאר, והנה לפתע יוצאת הודאה ברורה מפיהם שאכן יש גזירת גיוס איומה.

ובעוד "הסיקריקים" כפי שמכנים אותם המתפרצים החדשים, טענו שיש כ3000 מסובכים בעקבות חוק הגיוס, היתדניקים "מחמירים" וטוענים שיש 4000….

אך לא די בכך, מי שמבין אידיש, יוכל להקשיב ולהחכים מדברי הגאון רבי אהרן פופנהיים שליט"א שדיבר בבית המדרש של חסידי הרבי ר' אהרן מסאטמאר שליט"א בירושלים, ויבין שהחברה מסאטמאר, לא בדיוק בצד של הבני ברקים…

אז מי אמר שאין גזירה? היתד אומר שיש, הפלס בוודאי לא חולק עליו, אז רבותי, בואו נעזור ל4000 המסובכים של יתד. אחרי שה107 תימנים של קופת העיר התבררו כעורבא פרח, באמת לא נשאר למי לעזור. יש כאן 4000 מסובכים, שכל אחד הוא עולם מלא. כל אחד מהם עלול ליפול לצבא אם לא נעזור לו….

כולנו למלחמה!

דברי רבי אהרן פופנהיים שליט"א, מחולקים לב' חלקים. שמעו ותחי נפשכם!

צפו: אסיפת הרבנים והאדמורי"ם בארצות הברית כנגד גזירת הגיוס

באסיפה שהתקיימה ביום א' ח' תמוז, השתתפו גדולי האדמורי"ם והרבנים בארצות הברית.

משתתפי האסיפה היו תמימי דעים אודות המצב הנורא המשתולל בארץ הקודש בעקבות גזירת הגיוס המפילה חללים רבים מידי יום.

היתה תמימות דעים בין כל משתתפי האסיפה, שיש לפעול בעוצמה ובנחישות לעצירת הנגע ומניעת התפשטותו.

 

 

הציבור החרדי בארה"ב אינו שוקט על שמריו: מחאה אדירה השבוע מול משרדי הקונסוליה הישראלית במנהטן.

בהמשך לכינוס הרבבות, הקהילה החרדית בארה"ב ממשיכה להילחם לצד הציבור החרדי בישראל.

השבוע ביום שלישי, התקיימה מחאה מול משרדי הקונסוליה הישראלית במנהטן.

פעולות מחאה אלו, נעשים בעקבות פניית הבד"ץ של העדה החרדית בירושלים, שפנו לעזרתם של תושבי חו"ל, שיעלו את זעקת הציבור החרדי בפני אומות העולם, כנגד העוול הנעשה לחרדים בישראל, אשר עוברים דיכוי אכזרי תחת מגפי השלטון הציוני בישראל.

עשרות משתתפים זעקו ומחאו. חלקם נשאו שלטי מחאה כנגד הממשלה בישראל ומשתפי הפעולה מקרב הציבור החרדי אשר עובדים יד ביד עם העומדים על שארית הפליטה בישראל לכלותם מכרם בית ה'.

פיקעטינג כולנו
פיקעטינג שמעו

רבם דקרו? סילופי השקפה פורסמו בשם המהר"א

בריחה מאחריות או נטישה אידיאולוגית? לא ברור מה עומד מאחורי הדברים שפורסמו בשמו של כ"ק אדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א, כי "אנחנו לא יכולים לנצח את המדינה" ולכן יש להתפשר בגזירת הגיוס. בין הדברים שהובאו משמו, צוטטו גם תיאורים מנופחים אודות הישיבה בכלא הצבאי, כביכול מדובר בסכנה רוחנית חמורה יותר מאשר ההתייצבות בלשכות הגיוס, שם נופלים בחורים למלתעות הצבא, ללא הפסקה.
מובן מאליו, שהדברים כשלעצמם, בספק גדול אם נאמרו מפי המהר"א, כי הרי לא ייתכן שאדמו"ר אשר נמנה על דרכו הטהורה של מרן רביה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמאר זיע"א והתחנך על ברכיו, יבצע בפתע פתאום נטישה אידיאולוגית כה חדה ובצורה פומבית כל כך, על סמך עובדות ונתונים שהפשרנים מציפים בהם את המדיה השכם והערב בנסיון לטשטש את הגזירות החמורות.
לא ייתכן כי מי שגדל על ברכי דרך ההתבדלות מהציונות וגרוריה ויודע היטב את החורבן שהיא המיטה על העם היהודי, יוכל להטמין את ראשו בחול ויאמר כי "הוא עבר על הרשימות של הבחורים ה'מסובכים' עם הצבא וראה שאין בהם אפילו אחד שהתייצב להסדיר את מעמדו כנדרש והכל מדובר בכאלו ששיחקו עם ההוראות או שאינם זכאים לדיחוי על פי חוקי המדינה מאז ומקדם". מלבד עצם העובדה, כי הרשימות המדויקות, עברו את בחינתם של רבנים וראשי ישיבות שנוכחו בעיניהם במימדי הצרה המרחפת מעל ראשי הבחורים אשר כל מבוקשם היא להשאר חרדים יראים ושלמים, בעוד רשויות הצבא רודפים אותם על צווארם להגותם מדרך התורה. כי לא רק התעלמות מהנתונים הקשים יש כאן, אלא עיוות הדרך ההיסטורית של סאטמאר, כאילו "חוקי המדינה מאז ומקדם" היו הוגנים ומתחשבים כלפי החרדים.
זאת ועוד, העסקנים המונחים בעובי הקורה מוכיחים מתוך הרשימות, כי רוב ככל הבחורים ה'מסובכים' עם רשויות הצבא, הם אלו שדווקא התייצבו בלשכות הגיוס. מתוך אלפי הבחורים המקדשים שם שמים ולא התייצבו בלשכות הגיוס, לא נפלו בידי מלתעות הצבא, כי אם בודדים בלבד, אשר כמובן זכו מייד לגיבוי מלא של עורכי דין מהשורה הראשונה והזדהות ציבורית מלאה בין במחאות ובין בפעילות הצלה. בהמשך, בזמן שהותם בכלא הצבאי של אותם בודדים אשר עוונם היחיד היה שלא התייצבו בלשכות הגיוס, הם זכו למכתבי חיזוק אישיים מטעם הרבנים ואף קיבלו מילגה מיוחדת על כל יום שישבו בכלא, תוך מעקב של עורכי דין ועסקנים, כך שכל התקופה הפכה להתעלות ערכית ורוחנית. היעלה על הדעת להפיץ שקרים על מקדשי שם שמים ולעוות את העובדות הידועות?
לעומת כל זאת, באותם ימים עצמם, המשיכו בחורים ליפול בשורות המתייצבים לידי מלתעות הצבא, אחד אחרי השני, רבים מהם נשלחו למאסר בגין מענות שונות ואיש לא הביט לכיוונם, איש לא הצמיד בעבורם עורך דין כדי להצילם מצרתם ואיש לא עקב אחרי מצבם הרוחני ואף אחד לא יצא למחות כנגד החורבן הנעשה לעיני השמש. היתכן להתעלם מהמצב החמור הזה המתרחב בשורות המתייצבים?
המסקנה היא כי הדברים הללו שובשו ועברו סילוף אינטרסנטי אשר לא ייתכן שנאמרו מפיו של המהר"א.
אמנם עדיין לא חלפו ימים רבים מאז העצרת ההיסטורית בברייקלייס, בה נמנו יחדיו 26,000 איש, אשר הצהירו יחדיו: אנו עומדים לצד בחורי ישראל שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס!
יתכן כי היעדרותו התמוהה של המהר"א מהעצרת ההיסטורית הזו בברייקלייס בה התכנסו יחד כל גדולי התורה והחסידות בארה"ב, היא זו שעמדה לרועץ בעבורו שיפורסמו שקרים מעין אלה בשמו, אשר אין להם כל יסוד וכי כל מטרתם לערער את דרכה הטהורה והמתבדלת של סאטמאר.

החלטות עצרת הרבבות בניו יורק – אנו מוחים בציידים, נלחם בהם בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותינו

החלטת עצרת

 

 

 

המסקנות מכינוס הרבבות בארה"ב: חזית רחבה ומגובשת למלחמה ב"גזירת הגיוס"

המסקנות הראשוניות מכינוס הרבבות בארה"ב: החזית הרחבה שהתגבשה לאחרונה בענין "גזירת הגיוס" באה לידי ביטוי גם בארוע הגדול שהתקיים באיצטדיון במונסי.
המאמצים האינטנסיביים שהושקעו בשבוע האחרון כדי לסכל את הצלחת העצרת, לא עלו יפה. הציבור החרדי בארה"ב הצביע ברגליו והמונה האלקטרוני שמוצב בכניסות לאיצטדיון מנה 26 אלף משתתפים.
גם הנסיון לשוות לכינוס אופי של ארוע סאטמרי פנימי, לא עמד במבחן המציאות. זקן ראשי הישיבות וחברי מועצת גדולי התורה בארה"ב, הגר"א שכטר שליט"א, השתתף בכינוס ונשא בו נאום תקיף נגד חוק הגיוס. הדבר נחשב צעד נדיר מבחינת ראש ישיבת רבינו חיים ברלין שיצא מגדרו הפעם, כי מעטים הארועים הפומביים בהם הגר"א שכטר שליט"א נושא דבריו. תלמידיו ציינו אמש כי גם בועידות השנתיות של אגו"י הוא ממעט לנאום בפומבי.
הפתעה נוספת: הגר"א פלדמן שליט"א, שנמצא עתה בארץ לרגל נישואי נכדתו, הביע הזדהות באמצעות מכתב ברכה ששיגר לארוע. הגר"א פלדמן, ראש ישיבת נר ישראל בבלטימור, נחשב אף הוא מבכירי המועצת בארה"ב. בנוסף הוא נמנה על החותמים במכתב הידוע שבו פנו גדולי התורה מארה"ב לגדולי התורה וראשי הישיבות בישראל ושטחו בפניהם שורה של שאלות בענין הגיוס.
מתברר שלמרות המאמצים לשכנע את החותמים לחזור בהם מהמסר של המכתב ושלא לעסוק עוד בענין הגיוס, הם עומדים בדעתם ונחושים להביע עמדתם המביעה דאגה מהמצב השורר בישראל.
הדבר בא לידי ביטוי גם בהשתתפותו של האדמו"ר מפעשווארסק שהגיע מאנטוורפן שבבלגיה. מדובר באחד מחשובי האדמו"רים שיש לו השפעה משמעותית על כלל החוגים החסידיים. בנוסף, מדובר בצעד המתפרש כהחלטה אקטיבית שבה ביקש האדמו"ר מפעשווארסק להוכיח כי לא השתכנע מהמכתב ששיגר אליו בשבוע שעבר ראש ישיבת סלובדקה הגר"ד לנדא.
כזכור, ראש ישיבת סלובדקה כתב במכתבו דברים נחרצים וטען כי ביחס לכל "הדיבורים והמעשים הקשורים לענייני גיוס בני ישיבות, ראוי למעשה שיהיה שקט ולא ידברו, ולא יעשו פעולות מלחמה והתגרויות, כי המצב כעת בעצמותו אין בו שינוי לרעה מאשר מקודם ואדרבא. ומי יודע מה יוכל לקרוא חלילה לכל עולם התורה בארה"ק, על ידי דרכים ופעולות חדשות".
הצוות שניהל את קרב הבלימה מול החזית המתגבשת בחו"ל, הביע תקוה כי המכתב ימנע את השתתפותו של האדמו"ר בעצרת. אך למרות זאת, כאמור, האדמו"ר מפעשווארסק הופיע בכינוס והעניק גיבוי פומבי למאבק נגד חוק הגיוס.
בארוע השתתפו ונשאו דברים אדמו"רים חשובים בארה"ב, וכן דוברים ליטאיים בכירים, כמו הגרי"י קלמנוביץ שהשמיע דבריו בשידור מישראל והגרש"א לוין שהגיע במיוחד מארגנטינה. כן נשאו דברים בשידור מישראל גאב"ד העדה החרדית הגרי"י וייס והגרי"מ שכטר.
הדוברים גם מתחו ביקורת קשה על מה שכינו "נסיונות ההשתקה של גזירת הגיוס" והאשימו חוגים חרדיים שמנסים לחפות על הבעיות הקשות הקיימות, לטענתם, בשל חוק הגיוס. כמה מהם מחו נגד "נסיונות הדיכוי של השלטון הנוהג כמו תקופת סטאלין ברוסיה" וציינו את הפוגרומים והאלימות הקשה של המשטרה בשכונת מאה שערים וכן את המעצרים של בכירי עתון הפלס לפני מספר שבועות "רק משום שזהו העתון היחיד בישראל שבוקע את חומת השתיקה ומוחה נגד גזירת הגיוס".
כפי שנראה, הפולמוס שהתלהט לאחרונה בנושא הגיוס, לא יירד מסדר היום בזמן הקרוב והעימותים הפנימיים בנושא זה ימשיכו להסעיר את הציבור החרדי.